Grönt och hållbart

Miljöarbetet och arbetet med hållbarhet är en central del av Elobinas verksamhet och är integrerad i den dagliga driften.

Hos oss på Elobina produceras allt enbart på beställning med minimal användning av vatten, el och råvaror. All produktion är placerad i Norra Europa för att minimera transportsträckor och säkerställa hållbar produktion. Sömnaden sker lokalt i Skåne vilket ger arbetstillfällen till lokala sömnadspersoner och säkerställer kvalitet och goda förhållanden. Kunderna, både privata och professionella, skapar själv sina produkter enligt behov och önskemål.

Vi på Elobina gör regelbunden översyn av vårt sortiment av vävar och strävar efter att ta in nya material med lägre miljöpåverkan. T.ex ekologiska bomullsvävar och andra tyger av alternativa fibrer som bambu och tencel. Vi undersöker också nya produktionsmetoder som 3D printing, för att alltid säkerställa de bästa och mest hållbara produktionsmetoderna till våra kunder.

Tillverkat enbart på beställning

Enligt en undersökning utförd av Deloitte är 36% av alla konsumenter intresserade av produkter som tillverkas vid behov.

Forskning har visat att “förlängning av textilers genomsnittliga livslängd med bara tre månaders aktiv användning per produkt skulle leda till en minskning på minst 10% av varje kol-, vatten- och avfalls fotavtrycket”.

Elobinas koncept gör  stor skillnad, genom att möjliggöra för företag, institutioner och konsumenter att skapa personliga produkter på hållbart material av hög kvalitet. Ingenting hålls i lager, istället produceras allt efter behov dvs exakt det som kunden vill ha.

Forskning visar att då kunden varit med och skapat sin produkt och investerat sin egen tid i den, så kommer den att få en längre livslängd.

Traditionell textilindustri

Textilindustrin har många hållbarhetsproblem: från användning av giftigt bläck och slösande metoder för material, energi och vatten, till ett att använda de billigaste materialen oavsett miljöpåverkan.
Livscykeln för textilprodukter är lång, komplex och mycket fragmenterad. Risken för miljöpåverkan och förorening förekommer i flera olika steg där vattenanvändning, vattenförorening och användning av giftiga kemikalier är bland de mest signifikanta.
Branschen har också ett rykte för extremt dåliga arbetsförhållanden och skapar en enorm mängd avfall i form av kasserade kläder och hemtextilier.

The Pulse of the Fashion Industry (2017)

Vattenförorening
Volymen vatten som används i konventionella färgnings- och produktionsprocesser kan fylla Medelhavet vartannat år!

Industrins växling mot digitaltryck går långt för att minska miljöpåverkan genom att minska mängden vatten och el som används.

Mer om detta hittar du här