För att få bättre service på Elobina ska du skapa ett konto till dig. Här hittar du dina beställningar och kan följa upp din order.Personuppgifter som lämnas till Elobina hanteras med stor sekretess. Dina personuppgifter är skyddade och kommer inte utan ditt godkännande att lämnas ut till andra företag.
Som användare måste du uppge din rätta identitet och du äger inte rätt att utnyttja webbtjänsten anonymt eller under felaktig identitet. Varje användare äger vidare rätt att registrera sig som användare endast en gång.
På “Mitt konto” kan du alltid se dina personuppgifter. Där kan du även ändra personuppgifterna samt välja om du vill ha erbjudanden eller ej.
Tillfällig eller permanent adressändring skall ändras omgående på “Mitt konto” för att säkerställa leverans utan dröjsmål. Adressändring bör alltid göras innan ny beställning för att säkerställa leverans till rätt adress.

Alla våra tyger och produkter görs på beställning.  Vi börjar alltid med en vit otryckt väv.
Produktionen börjar då vi fått din beställning. Du kan följa din leverans på “Mitt konto”

Alla storlekar på produkter förväntas vara korrekta, men på grund av att produkterna tillverkas för hand, en i taget, så kan det finnas marginella skillnader mellan de på hemsidan angivna storlekarna och storleken på den färdiga produkten.
Tyg är ett levande material vilket gör att vissa mått kan variera.

Produktionstider hittar du här: https://pro.elobina.se/produktionstider/

Exklusive transport som är ca 2-4 helgfria dagar.  Händelser utanför elobinas kontroll såsom; strejk, bristande råvarutillgång, transportförsening hos utomstående fraktföretag eller annan extern störning räknas ej in i normal tillverkningstid.

Ej uthämtade leveranser är kundens ansvar och leveranser som ej uthämtats efter 14 dagar efter avisering sändes tillbaka till elobina, ny leverans sker på kundens bekostnad.

Valutan på elobina.se är svenska kronor (SEK).
För beställningar inom Sverige använder vi  Swish, Walley-faktura och Braintree Paymentsolution för kortbetalning.
Först bekräftas köpet – sedan väljer du hur det ska betalas.  Braintree (kredit- och betalkort) och Swish är utan avgift. Vid Walley faktura debiteras  deras avgift på för närvarande 35 kr inklusive moms.

Swish och kortbetalningar debiteras direkt medan Walley-fakturan släpps då varorna skickas.

Vid fakturaköp förbehåller sig Walley/ Collector Bank rätten att göra en kreditupplysning. Detta påverkar dock inte din kreditvärdighet och kan inte heller ses av någon annan. Insamling och behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att kreditinstituten ska kunna behandla ditt önskemål om  30 dagars kredit – Collector Bank

Vår fraktavgift inom Sverige är för närvarande 65 kr.

Företag i Sverige kan även beställa företagspaket med leverans direkt till dörren för 149 kronor.

Fraktavgiften varierar beroende på destinationsland.

Vi gör alltid vårt bästa för att alltid skicka ut alla varor i perfekt skick. Om du trots detta har fått en felaktig eller skadad vara ska du kontakta kundtjänst på telefon+46 (0) 793 41 65 93 eller e-post för att reklamera på info@elobina.com. Reklamationen ska lämnas in så snart du upptäcker felet, senast 15 vardagar efter leverans från Elobina. Observera! För att en reklamation ska vara giltigt får du inte ha behandlat varan oförsiktigt och felet får inte ha uppstått som ett resultat av ditt beteende. Varan får ej heller vara använd.

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL 2005:59) har konsumenten som huvudregel ångerrätt. Avser distansavtalet en vara som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten. Så snart du har bekräftat din order kan produktionen av din beställning påbörjas. Eftersom samtliga produkter i vårt sortiment produceras som unika, personliga produkter har du ingen ångerrätt eller avbeställningsrätt på din beställning. Utan din beställning finns ingen produkt utan bara vitt otryckt tyg. När du gjort din order kommer vi först att trycka tyget och sedan sy den enligt dina val. Ifall du får problem med din beställning kontakta då vår kundservice så fort som möjligt.
Vad avser övriga produkter som tygprover gäller huvudregeln och konsumenten har då rätt att frånträda ett distansavtal genom att till näringsidkaren returnera varorna inom 14 dagar från fristdagen. Fristdagen är samma dag som konsumenten tar emot varan. Du har rätt att kontrollera varan. Ångrar du därefter köpet och du har tagit hänsyn till ovanstående begränsningar för specialtillverkade produkter kan du, efter att ha kontaktat vår kundservice, returnera varan i originalförpackningen om den är i väsentligt oförändrat skick får Elobina göra avdrag för värdeminskning om varan returneras i sämre skick eller kan betraktas som begagnad. Ifall det inte är något fel på produkten så står kunden för fraktkostnaderna.
Kontakta kundtjänst. Numret hittar du på framsidan.

Bilderna lagras utan särskild avgift i 90 dagar varefter bilderna raderas.
Bilder som laddats upp till elobinas webbsida kan inte laddas tillbaka till Användarens dator. Du måste själv spara säkerhetskopior på dina digitala bildfiler.

Du har som användare ensamt ansvar för att uppladdad bild inte bryter mot lag, moral eller etik. Du ansvarar på samma sätt för att uppladdad bild inte gör intrång i annans upphovsrätt eller annan rätt.
Elobina tar inget ansvar för materiel som lagras på webbsidan. Du äger inte rätt till ersättning om lagrad materiel på webbsidan förloras eller skadas.

På Elobina försöker vi alltid se till att ha korrekt information i vår webbshop. Emellertid kan det förekomma fel och ofullständigheter i information, texter, bilder, grafik och annan material. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida.

Det är Elobinas avsikt att återge både våra egna mönster och produkter och  uppladdade mönster så korrekt som möjligt. Det går emellertid inte att garantera att färgerna i denna webbshop exakt återger mönstrens och produkternas verkliga färger. Dessa avvikelser kan bero på din dators färg- och bildinställningar och därför kan vi inte garantera att färgerna är exakt samma som på din datorskärm. OBS! Färgen vit trycks inte i digital textilproduktion utan utgörs av vävens bottenfärg.

Integritetspolicy

Personuppgifter

Elobina värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Elobinas målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Elobina samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Elobina AB 556968-3559 Kungsgårdsvägen 8 C , PO BOX 247, 23053 ALNARP ,info@elobina.com eller tel +46 (0) 793 41 65 93 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hantering av kundinformation

Du kan besöka vår webbsida utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personlig data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid kundregistrering eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Elobina AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Du har givetvis möjlighet att när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi tillhandahåller om dig. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen. I det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev används din epostadress i detta syfte tills du väljer att upphöra med prenumerationen.

Du kan själv radera ditt konto på Elobina. Ifall du gjort inköp på Elobina kommer uppgifter gällande dina transaktioner att sparas så länge som bokförings- och skattelagen förutsätter.

Vidarebefordran av personlig information

Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverera dina varor. För hantering av betalningar lämnas relevant personlig information vidare till våra samarbetspartners som hanterar betalningslösningarna. All överföring av personlig information sker via mycket säkra dataförbindelser. Din personliga information lämnas inte till andra än de ovan nämnda. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Datasäkerhet

Vi skyddar vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer. Åtkomst till ditt kundkonto är bara möjligt genom användandet av ditt personliga lösenord. Vi ber dig hantera din inloggningsinformation med stor försiktighet och vidare att alltid stänga webbsidan när du är färdig med kommunikationen med oss – särskilt om du delar eller använder datorn tillsammans med andra.

Cookies

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål och för att underlätta hanteringen av själva köpprocessen på websiten. Användningen av “cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet. Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats använder också Google AdWords och Facebook remarketing-tjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan betyda att vi annonserar tidigare besökare som inte har slutfört en uppgift på vår sida, till exempel med hjälp av kontaktformuläret för att göra en förfrågan. Det kan vara i form av en annons på Googles sökresultatsida, eller en webbplats i Googles Display-nätverk.

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Förändringar i avtal

I det fall vi har ingåttt avtal att vi kan använda din personliga information, som din epostadress, för att skicka nyhetsbrev i marknadföringssyfte, kan du när som helst ändra detta. För att göra en sådan ändring klickar du helt enkelt på “unsubscribe”-länken i nyhetsbrevet eller så kontaktar du vår kundtjänst.

Länkar

Elobinas webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Elobina. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Elobina inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Vem kan du kontakta?

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta

info@elobina.com eller tel +46 (0) 793 41 65 93

Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag.
Tvist angående dessa villkor eller angående villkoren för produkter och tjänster från oss ska avgöras av svensk domstol. Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.
Information från Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) om tvistlösning online vid konsumenttvister finns tillgänglig här: