INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter

Elobina värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Elobinas målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Elobina samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Elobina AB 556968-3559 , Almlundavägen4 , PO BOX 247, 23053 ALNARP ,info@elobina.com eller tel +46 (0) 793 41 65 93 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har en utvald data-ansvarig.

Hantering av kundinformation

Du kan besöka vår webbsida utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personlig data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid kundregistrering eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Elobina AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Du har givetvis möjlighet att när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi tillhandahåller om dig. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen. I det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev används din e-postadress i detta syfte tills du väljer att upphöra med prenumerationen.

Du kan själv radera ditt konto på Elobina. Ifall du gjort inköp på Elobina kommer uppgifter gällande dina transaktioner att sparas så länge som bokförings- och skattelagen förutsätter.

Vidarebefordran av personlig information

Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverera dina varor. För hantering av betalningar lämnas relevant personlig information vidare till våra samarbetspartners som hanterar betalningslösningarna. All överföring av personlig information sker via mycket säkra dataförbindelser. Din personliga information lämnas inte till andra än de ovan nämnda. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Datasäkerhet

Vi skyddar vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer. Åtkomst till ditt kundkonto är bara möjligt genom användandet av ditt personliga lösenord. Vi ber dig hantera din inloggningsinformation med stor försiktighet och vidare att alltid stänga webbsidan när du är färdig med kommunikationen med oss – särskilt om du delar eller använder datorn tillsammans med andra.

Cookies / Kakor

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål och för att underlätta hanteringen av själva köp-processen på websiten. Användningen av “cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet. Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats använder också Google AdWords och Facebook remarketing-tjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan betyda att vi annonserar tidigare besökare som inte har slutfört en uppgift på vår sida, till exempel med hjälp av kontaktformuläret för att göra en förfrågan. Det kan vara i form av en annons på Googles sökresultat, eller en webbplats i Googles Display-nätverk.

Här kan du läsa på engelska hur Google samlar, delar och använder persondata.

Här kan du läsa på engelska hur du kan styra annonserna som visas till dig på Facebook

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Länkar

Elobinas webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Elobina. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Elobina inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Förändringar i avtal

I det fall vi har ingåttt avtal att vi kan använda din personliga information, som din e-postadress, för att skicka nyhetsbrev i marknadföringssyfte, kan du när som helst ändra detta. För att göra en sådan ändring klickar du helt enkelt på “unsubscribe”-länken i nyhetsbrevet eller så kontaktar du vår kundtjänst.

Vem kan du kontakta?

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta

info@elobina.com eller tel +46 (0) 793 41 65 93